پرینت

کاور ناخن طبیعی

نوشته شده توسط Super User. TPL_WARP_POSTED_IN انواع کاشت

در این نوع کاشت ناخن طبیعی را با مواد خمیری شکل که از پودر (اکرلیک) و مایع لیکوئید تشکیل شده کاور می کنند.  

قیمت کاور با پودر(100/000 تومان)

قیمت کاور میکس (110/000 تومان)