پرینت

کاشت گریم

نوشته شده توسط Super User. TPL_WARP_POSTED_IN انواع کاشت

کاشت گریم متدی پیشرفته است که از طریق آن میتوان در فرم ، رنگ و شکل ناخن طبیعی تغییر ایجاد کرد.
افرادی که تمایل دارند صفحه ناخن (صدف ناخن ) کشیده تری داشته باشند یا کسانی که ناخن های خیلی
کوتاه و جویده شده ای دارند و میخواهند بد فرمی ناخن خود را پنهان کنند ، کاشت گریم بهترین روش
برای این کار است و تغییر بسیار زیادی در شکل و فرم ناخن ایجاد میکند که این تغییر باور نکردنی است.
قیمت (250/000 - 350/000 تومان )