پرینت

کاشت میکس

نوشته شده توسط Super User. TPL_WARP_POSTED_IN انواع کاشت

همان کاشت پودر ( آکرلیک ) است که فقط در انتهای کاشت ، ناخن کاشته شده را با ژل ( TOP SHINE  ) کاور میکنیم. 

  قیمت ( 140/000 تومان )