پرینت

دیزاین دائم با پودر رنگی و اکلیل

نوشته شده توسط Super User. TPL_WARP_POSTED_IN طراحی و دیزاین

پودرهای رنگی همان پودر اکرلیک است که بصورت رنگی در بازار موجود است .این دیزاین دائم بوده و جلوه خاصی به ناخن کاشت شده میدهد.

دیزاین دائم با اکلیل ( قیمت 30/000 تومان + هزینه کاشت یا ترمیم )

دیزاین دائم با پودر رنگی ( قیمت 50/000 تومان + هزینه کاشت یا ترمیم )