پرینت

اسپای دست، ویتامینه کردن ناخن

نوشته شده توسط Super User. TPL_WARP_POSTED_IN اسپای دست و ناخن

اسپای دست ( پاکسازی سلول های مرده پوست ) : اسپای دست به همراه ماساژ کامل دست ارائه میشود که

شامل : ( ماساژ دست,مچ,ساعد,مفاصل,تاندون ها ) می باشد.

انجام این ماساژها کاملا حرفه ای و پیشرفته بوده وبه افراد باردار و کسانی که کارهای دستی زیادی دارند توصیه می شود

فقط برای یک بار امتحان کنند و برای همیشه این متد را,راهی برای رسیدن به آرامش دستان خود قرار دهند.

( قیمت  55/000 تومان )

 

 

ویتامینه کردن ناخن : این متد ویژه ی افرادی است که ناخن هایی فوق العاده خشک و آسیب دیده دارند , همچنین کسانی که

کوتیکول های اطراف ناخن ( پوست های اطراف ناخن ) آنها کاملا خشک و زخم است . در این روش ناخن ها با

 روغن های خاص ویتامینه میشود که با انجام این روش به دفعات و به مرور زمان خشکی وآسیب دیدگی بطور

معجزه آسایی از بین میرود و انگشتانی زیبا و عاری ازهر گونه خشکی و زخم خواهید داشت.  ( قیمت   40/000 تومان )

اسپای دست ( پاکسازی سلول های مرده پوست ) : اسپای دست به همراه ماساژ کامل دست ارائه میشود که

شامل : ( ماساژ دست,مچ,ساعد,مفاصل,تاندون ها ) می باشد.

انجام این ماساژها کاملا حرفه ای و پیشرفته بوده وبه افراد باردار و کسانی که کارهای دستی زیادی دارند توصیه می شود

فقط برای یک بار امتحان کنند و برای همیشه این متد را,راهی برای رسیدن به آرامش دستان خود قرار دهند.

( قیمت  55/000 تومان )

 

 

ویتامینه کردن ناخن : این متد ویژه ی افرادی است که ناخن هایی فوق العاده خشک و آسیب دیده دارند , همچنین کسانی که

کوتیکول های اطراف ناخن ( پوست های اطراف ناخن ) آنها کاملا خشک و زخم است . در این روش ناخن ها با

 روغن های خاص ویتامینه میشود که با انجام این روش به دفعات و به مرور زمان خشکی وآسیب دیدگی بطور

معجزه آسایی از بین میرود و انگشتانی زیبا و عاری ازهر گونه خشکی و زخم خواهید داشت.  ( قیمت   40/000 تومان )