پرینت

خون مردگی

نوشته شده توسط Super User. TPL_WARP_POSTED_IN مطالب آموزنده

خون مردگی (HOMATOMA) : بیماری است که بر اثر آسیب به صفحه ناخن ایجاد میشود. این بیماری میتواند در اثر ضربه محکم ، لای درب ماندن ، استفاده از کفش های بسیار تنگ ، آسیب های ورزشی و .... ایجاد شود. در این بیماری خون در زیر بستر ناخن به دام می افتد . در هماتوم امکان شکسته شدن استخوان هم وجود دارد. در هماتوم ممکن است خون جمع شده در زیر بستر ناخن ، عفونت ها ، باکتری ها و قارچها را به خود جذب کند. اگر بعد از چند روز ، لخته زیر صفحه ناخن دردناک شد با مراجعه به پزشک ، باید لخته خارج شود.